گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه

گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه

گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مهندسی برق

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 
تاريخچه صنعت برق
فلسفه وجود پستهاي فشار قوي
سيستم قدرت 
پست 
بهره برداري از پستهاي برق 
شرح وظايف اپراتور پستهاي 230 كيلو ولت12
وظايف اپراتور شبكار
وظايف اپراتور روزكار
فصل دوم    ترانس و ملحقات آن 
تعريف ترانسفورماتور 
تلفات ترانسفورماتور 
انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز
ترانسفورماتور جريان C.T 27 
ترانسفورماتورهاي ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T
فصل سوم :  رله هاي حفاظت خط وترانس 
حفاظتهاي ترانسفورماتور 
رله بوخهلتس
رله جريان زياد با زمان معكوس
رله ديفرانسيل
رله ارت فالت
رله اضافه جريان
رله جريان زياد با زمان ثابت
حفاظت خط 
رله ديستانس
فصل چهارم :   كليدهاي  قدرت 
كليدهاي فشار قوي
قطع كننده يا سكسيونر
قطع جرقه در كليدهاي فشار قوي
كليد قدرت يا دژنكتور
كليدهاي تمام روغني


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

خرید فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دریافت فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

خرید پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دریافت نمونه سوال گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

خرید پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دریافت مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

خرید فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

خرید مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از download

دانلود مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

خرید پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دریافت فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

خرید نمونه سوال گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دریافت فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

خرید فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دریافت فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

خرید کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از www

دانلود مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دریافت پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

خرید فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دریافت کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

خرید تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دریافت تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

خرید فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

خرید فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود نمونه سوال گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از pdf

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دریافت فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

خرید نمونه سوال گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

خرید فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دریافت فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دریافت فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از word

دریافت تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

خرید تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود پروژه گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دریافت کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دریافت مقاله گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود فایل گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دریافت فایل pdf گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

خرید کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

دریافت فایل word گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free

خرید تحقیق گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه از free


مطالب تصادفی